600 348 168 notax.biuro@gmail.com

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), które wprowadzi m.in. zmiany w zakresie specyfikacji. Specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumenty zamówienia według nowej ustawy Pzp to dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.