600 348 168 notax.biuro@gmail.com

Kontynuujemy przekaz na temat “Polskiego Ładu” dziś o składce zdrowotnej i jej odliczaniu od podatku, a dokładniej braku tego odliczania :O
O “Polskim Ładzie” krążą często mity i plotki, dlatego postanowiliśmy cyklicznie przekazywać wiedzę na ten temat, dodając że nasi klienci nie muszą niczego się obawiać, w naszym biurze mamy wszystko w tym temacie opanowane 😉

AKTUALNOŚCI

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku: zgodnie z przepisami w Polskim Ładzie, po jego wejściu w życie zniknie dotychczasowa możliwość odliczenia od dochodu składki zdrowotnej. Obecnie możliwe jest odliczenie 7,75% podstawy (co oznacza, że ubezpieczony ponosi faktyczny koszt w wysokości 1,25% podstawy). Wprowadzenie nowych przepisów dotyczyć będzie wszystkich osób mających obowiązek opłacania składki (tj. emerytów, pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców), w przypadku pracowników etatowych wprowadzone mają zostać specjalne rozwiązania niwelujące skutki powyższej zmiany, jednak dotyczyć będą one wyłącznie osób, których roczny przychód wynosić będzie nie więcej, niż 133 692 zł. Polski Ład wprowadza zmiany również w zakresie obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Osoby korzystające z rozliczenia PIT na zasadach ogólnych lub przy pomocy podatku liniowego za podstawę będą uwzględniać wysokość dochodu, co wpłynie na zwiększenie kosztów obowiązkowych obciążeń względem organów podatkowych. – Składki zdrowotne również od wynagrodzeń członków zarządów: nowelizacja przepisów wniesie również obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń członków zarządów, którzy otrzymali swoje funkcje na mocy aktu powołania.