600 348 168 notax.biuro@gmail.com

Od 1 grudnia 2020r. weszły w życie przepisy rozszerzające dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. O zezwolenia na pracę będą mogły ubiegać się teraz osoby przebywające na terenie Polski na podstawie tzw. wiz humanitarnych i wiz wydanych w ramach programu pn. „Poland. Business Harbour”. W praktyce na zmianach skorzystać mogą np. Białorusini, którzy opuścili swój kraj w obawie przed politycznymi represjami.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach daje znaczące poszerzenie dostępu obcokrajowców do rynku pracy w Polsce, a katalog sytuacji, kiedy obcokrajowcy mogą ubiegać się o pracę w Polsce, poszerzono o osoby przebywające na terenie kraju na podstawie tzw. humanitarnych lub wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, a także lekarzy, dentystów, pielęgniarki, położne i ratowników medycznych mających prawo wykonywania takich zawodów.

Według specjalistów są to ułatwienia szczególnie istotne dla obywateli Białorusi, którzy w ostatnim czasie przyjeżdżają do Polski w obawie przed represjami. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tych wiz nie będą musieli ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pracę, jeżeli będą chcieli podjąć pracę zarobkową na terenie naszego kraju.

Istotną zmianą jest objęcie obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego wszystkich cudzoziemców, którzy zamierzają ubiegać się o wizę, oraz tych przekraczających granice. Obowiązek dotyczy także cudzoziemców chcących przyjechać do Polski, by pracować.

Zmiany wprowadza ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2023).

Większość nowych przepisów weszła w życie 1 grudnia 2020 r. Tekst tu: