600 348 168 notax.biuro@gmail.com

przypominamy, że przepisy dotyczące kas fiskalnych wprowadzają na niektórych branżach obowiązek wymiany kas starego typu na kasy fiskalne online.
Ustawodawca określił terminy instalacji, które z powodu pandemii uległy przesunięciu.
Poniżej przedstawiamy nowe terminy i zakres działalności których dotyczą:
Styczeń 2021 r – hotele, pensjonaty, gastronomia
Od stycznia 2021 r. zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:
a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Lipiec 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitness i siłownie
Do grupy firm z obowiązkową kasą online od lipca 2020, trafią świadczący usługi:
a) fryzjerskie;
b) kosmetyczne i kosmetologiczne;
c) budowlane;
d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
e) prawnicze;
f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.